ÖLÜM KORKUSU VE GERÇEKLİK ÜZERİNE NOTLAR – Abdusselam Gök

ÖLÜM KORKUSU VE GERÇEKLİK ÜZERİNE NOTLAR – Abdusselam Gök

ÖLÜM GERÇEĞİ Peygamberiz صلى الله عليه و سلم den Sahihte varid olduğu üzere, Hz. Âişe’nin rivayetine göre Resûlullah zaman zaman Cennetü’l-bakī‘a (Baki Mezarlığa) gider ve orada medfun bulunanlara dua ederdi.1 Hemen hemen her gece Peygamberiz صلى الله عليه و سلم ölümü hatırlamak için bu mezarlığa gidiyor. Burada hem ölümü hatırlıyor. Hem de orada bulunan müslümanlara…

İnsanların dünya hayatlarını idame ettirebilmeleri başkalarının katkılarına bağlı olduğu bilinen bir gerçektir. Bu durum aynı zamanda zorunluluk ifade eder. Çünkü toplumsal bir hayat içerisinde sadece insanların değil, bütün canlıların hayatlarını devam ettirebilmeleri için hem yaşadıkları varlık âleminin elverişli ve gerekli temel malzemeleri ihtiva etmesi hem de hemcinslerinin ve onların dışındaki varlıkların bu hayatın idamesinde gereken rolleri…

AİLE VE İLETİŞİM

AİLE VE İLETİŞİM

Sosyoloji biliminde ailenin tanımı ve çerçevesi şöyle belirlenmiştir: “Akraba bağlantılarıyla doğrudan doğruya bağlanan, yetişkin üyelerin çocuklara bakma sorumluluğunu üstlendiği insanlar topluluğudur. Akrabalık bağları bireyler arasında evlilik yoluyla ya da kan bağları yolu ile kurulan bağlardır.” Kur’ân, aileye farklı bir tanım getirir. Onun belirlediği bu tanım şu şekilde ifade edilebilir: Aile; birbirinin örtü ve sığınağı olarak…

GENÇLERE ROL MODEL OLABİLMEK

GENÇLERE ROL MODEL OLABİLMEK

Ne olacak bu gençliğin hali! Çok eski bir serzeniştir aslıda… M.Ö dördüncü asırda yaşayan Sokrates gibi bir düşünür bile “Bu günün gençleri lüks ve gösteriş düşkünü, saygısız, başkaldıran, geveze ve obur yaratıklardır” demekten alamamış kendini. Sümerlerden kalan çivi yazılarında, “Şu gençliğin hali ne olacak?” anlamına gelen yakınma sözleri bulunduğunu biliyoruz… İsa aleyhiselamdan 8 yüzyıl önce…

SOHBET

SOHBET

Sohbetin asıl kök kelimesi Arapça (shb): Dost, beraber olma. Dostluk kurmak. Arkadaşlık etmek. Devamlı yanında bulundurmak, beraberinde olmak. Bir şeyin sahibi. Ta-i tenis (dişil tesi) ile gelirse zevce demek. Bu kökten türeyen sohbet kelimesi: Musâhabet etmek, sohbette bulunmak, karşılıklı konuşmak. Sahabe de aynı kökten gelir. Ayrıca bir kimsenin buluğa ermiş oğluna da denir. (Bkz. Vankulu…

GENÇLERLE İLETİŞİM

GENÇLERLE İLETİŞİM

İletişim kavramı; en temel manada varlıklar arasında, duygu, düşünce, fikir ve bilgi aktarımına verilen isimdir. İletişim, Yüce Allah’ın tüm canlılara lütfettiği bir yetenektir. Özellikle insanlara üst düzey bir meleke olarak bahşedilmiş iletişim kabiliyeti, sayesinde insan özel bir yere sahiptir. İlk insanın varlık sahnesine çıkışında itibaren, bireyin varoluşunu ifade etmesine yarayan bu yetenek sayesinde yaşam daha…